Begeleiding
Wanneer we onze leven aardig op orde hebben en prettige sociale relaties onderhouden met de mensen om ons heen, ervaren we dat het ons goed gaat en voelen we ons gelukkig. Op gezette tijden kunnen we ons echter ook niet tevreden en niet gelukkig voelen. Vaak lukt het ons zelf of met behulp van een partner, familie en vrienden ons leven een positieve wending te geven. Soms lukt dit niet en kan tijdelijke ondersteuning vanuit Centrum Animare uitkomst bieden.

Iedereen vanaf 18 jaar kan bij Centrum Animare terecht voor:
  • Individuele begeleiding of training zoals bij stress, burnout, gevoelens van verdriet, angsten en zorgen, irritaties, lastige omgang met anderen (waaronder je partner) en zingeving.
  • Ouderbegeleiding bij opvoedingsproblemen, voor ouders die willen dat er thuis iets verandert en het gedrag van hun kinderen willen begrijpen, maar ook hun eigen reacties durven onderzoeken en willen aanpassen.

Begeleidings sessies duren standaard 1 uur en kosten €79,00. In overleg kunnen sessies verlengd worden tot 1,5 uur (€105,00).
Hulp bij opvoedingsvragen wordt niet vergoed door zorgverzekeraars en facturen mogen voor deze vormen van begeleiding niet worden ingediend bij zorgverzekeraars.. Of de factuur voor individuele begeleidingssessies voor vergoeding in aanmerking komen is afhankelijk van bij wie u verzekerd bent en of en hoe u aanvullend verzekerd bent. Zie ook de aanvullende informatie onderaan deze pagina.

Een begeleidingstraject bij Centrum Animare betekent een keuze voor een ontwikkelingstraject. We besteden aandacht aan de volgende onderdelen:

Analyse van de situatie en uw hulpvraag en van de wijze waarop u geneigd bent te reageren op (stressvolle) situaties. We verkennen uw levensstijl en bewegingslijn: 'zo doe ik dat dus' en ook de wijze waarop u zich verbonden voelt met anderen. We onderzoeken samen door welke bewuste en onbewuste gedachten en behoefte u zich laat leiden. En ook welke gewenste en ongewenste gevolgen dit heeft voor uzelf en anderen. We doen dat mild en zonder oordeel.
Aanvaarding van de situatie, van wat er is. Aanvaarding van de eigen levensstijl en het eigen aandeel in zowel succesvolle als lastige situaties. Aanvaarden betekent niet berusten. Het houdt in dat we de realiteit erkennen en accepteren zonder oordeel. Maar ook dat we onze inzichten en ons gedrag moedig en mild erkennen zonder oordeel. We kunnen alleen veranderen wat we aanvaarden.
Aanpassing van uw levensstijl op basis van verkregen inzichten. U bepaalt wat u wilt aanpassen, en in welke richting. We verkennen samen helpende alternatieven waarop u met uw ervaren problemen kunt omgaan. Alleen door onze eigen houding, denken en gedrag te veranderen hebben we directe invloed op situaties. Dit vergt vaak moed omdat we van vertrouwde paden afwijken.
Actie door te oefenen met een nieuwe manier van denken, voelen en doen. Opgedane inzichten verbleken wanneer ze niet worden omgezet in gedrag. Je kunt de zee immers niet oversteken door alleen over het water te staren. U oefent door kleine haalbare stappen te zetten en uw inspanningen en vorderingen bewust waar te nemen.
Moedig ben je als je iets anders doet dan je gewend bent.
Moedgevende ervaring:
"Door mijn levenstijl te onderzoeken ontdekte ik dat de dingen die ik lastig vind te begrijpen zijn. Ze hebben te maken met hoe ik onbewust ben gaan denken in mijn jeugd. Dat gaf me de rust te accepteren dat niemand mij gedwongen heeft zo te gaan denken. De sleutel voor verandering heb ik in eigen hand. Daardoor voel ik me minder afhankelijk van anderen en van omstandigheden."

Wat is een levensstijl?
Een levensstijl is de persoonlijke manier waarop iemand de wereld waarneemt en begrijpt en de wijze waarop iemand zich verbonden voelt met anderen en geliefd en gewaardeerd voelt (door anderen).
Ieder mens bouwt vanaf de eerste kinderjaren persoonlijke overtuigingen op over zichzelf, andere mensen en het leven in het algemeen. Zo creëren we onbewust onze persoonlijke werkelijkheid en waarheden. Anders gezegd, onze 'gekleurde bril'. En met die gekleurde bril beoordelen we vervolgens nieuwe situaties. We zien zogezegd meestal wat we verwachten te zien.

We zien de dingen niet zoals ze zijn, maar zoals wij zijn.

Contact

Een groot aantal zorgverzekeraars vergoeden de consulten van Centrum Animare geheel of gedeeltelijk. De vergoeding verschilt per maatschappij en is afhankelijk van de polis en aanvullende verzekering. Wij adviseren u daarom bij uw zorgverzekeraar na te vragen of en hoe de consulten worden vergoed. De praktijk is aangesloten bij de beroepsorgansiatie NFG (vakgroep VPMW, lidnr. 6302256628) die de afspraken met zorgverzekeraars heeft gemaakt en staat geregistreerd bij het RBCZ (lidnr. 809455R). De AGB code van de praktijk is 90-51178 van de zorgverlener (G.P. Hofstra) 90-042387.

Let op: zorgverzekeraars kennen mij noch de praktijk persoonlijk. De afspraken zijn gemaakt door de beroepsvereniging de NFG! Vermeld wanneer u met uw zorgverzekeraar belt altijd dat ik ben aangesloten bij de NFG en zo nodig de AGB codes.

Ondernemers en bedrijven kunnen de kosten opvoeren als bedrijfskosten.