Moedig leven

Moedig leven doen we wanneer we lastige situaties niet langer uit de weg gaan maar onder ogen zien.

Moedig leven maakt dat we ons beter en sterker voelen. We ontwikkelen veerkracht en ervaren dat we in staat zijn onze eigen boontjes te doppen. Dit maakt ons van binnen rustiger.
We denken dat moedige mensen geen angst kennen maar moedige mensen weten heel goed wat angst is. Zij hebben alleen besloten dat er iets belangrijker is dan angst. Zij laten zich niet leiden door hun angst maar door de vraag 'wat kan ik nu doen dat helpend is'?
Moedige mensen maken net als minder moedige mensen fouten. Moedige mensen laten zich echter door het maken van fouten niet ontmoedigen. Ze weten dat ze altijd de mogelijkheid hebben andere keuzes te maken. Moedige mensen leren van wat ze doen zonder zich minderwaardig te voelen. 

Zo, zoals ik ben, ben ik goed genoeg en jij ook!

Moedige mensen geloven dat ze in staat zijn zich positief te ontwikkelen en andere mensen ook. Ze geloven dat mensen nooit 'af' zijn maar altijd 'onder weg'. Deze grondhouding helpt hen mild en bemoedigend om te gaan met 'fouten' van zichzelf en anderen.

Mensen zijn werk in uitvoering.

Bemoediging versterkt ons sociale verantwoordelijkheids gevoel. We houden ons minder met onszelf bezig en krijgen meer interesse in anderen en de wereld om ons heen. We worden actiever, dragen meer bij en worden creatiever in het vinden van mogelijkheden en oplossingen. Wanneer we bemoedigen halen we het beste bij onszelf en anderen naar boven. We maken zo de wereld een fijnere plek om te wonen.

Bemoediging verbindt ons met onszelf en met anderen.

Door moedig te handelen ontwikkelen we een gezond en realistisch gevoel van eigenwaarde. We leren ons zelf steeds beter kennen. We weten waar we goed en minder goed in zijn. Door bewust aandacht te geven aan onze positieve eigenschappen, ontwikkelen we onze talenten en mogelijkheden. Immers, alles wat we aandacht geven, groeit!

Voor bemoediging is het nooit te laat,

maar altijd de hoogste tijd.