Individual Psychologie

De persoonlijke begeleidingstrajecten en trainingen zijn gebaseerd op de Individual Psychologie van Alfred Adler (1870 – 1937).
De Individual Psychologie is een holistische, sociale en doelgerichte psychologie die mensen bemoedigt zichzelf te vertrouwen, hun persoonlijke kracht en capaciteiten te erkennen en deze voor een betere kwaliteit van leven in te zetten. Geestelijke gezondheid hangt in dit verband samen met de wijze waarop we als mensen bijdragen vanuit sociale verantwoordelijkheid en handelen vanuit gelijkwaardigheid en wederzijds respect. Wanneer we ons afvragen 'is wat ik nu wil doen, helpend voor mijzelf en de ander(en) in deze situatie?

Sinds het onstaan van de Individual Psychologie in 1911 zijn er effectieve methoden ontwikkeld ter preventie en behandeling van psychische en sociale problemen. De theorie van Adler biedt concrete stappen ter verbetering van menselijke relaties binnen het gezin, de school, op het werk en daar buiten.

Adler gaat er van uit dat we als mens één ondeelbaar geheel vormen. Individual komt van Individere, latijn voor ondeelbaar. We zijn op elk moment in denken, voelen en handelen één, zelf aan het stuur van ons leven, ook al zijn we ons daar niet altijd bewust van. We zijn geen slachtoffer van ons verleden of huidige omstandigheden, maar actieve vormgevers van ons eigen leven. We kunnen altijd anders!

Belangrijke basisprincipes uit de Individual Psychologie:
  • Ieder mens is uniek, waardevol en sociaal gelijkwaardig aan andere mensen.
  • Ieder mens geeft zelfstandig betekenis aan gebeurtenissen en ervaringen, aan zichzelf en anderen en is in staat zich positief te ontwikkelen, een zinvol leven te creëren en zinvol bij te dragen.
  • Mensen zijn sociale wezens: we zijn voor ons voortbestaan, onze ontwikkeling en ons geluk aangewezen op goede relaties met andere mensen. We willen ons erbij horen voelen en ervaren dat we er toe doen, betekenis hebben voor anderen.
  • Ieder mens die ervaart - ‘ik hoor er bij’, ‘ik doe er toe’, ‘ik ben goed genoeg’ - voelt zich ontspannen, verbonden en kan zich op een constructieve manier ontwikkelen.
  • Ieder mens ontwikkelt zich in de interactie met andere mensen. Ons gedrag krijgt betekenis en wordt begrepen in de relatie die we met anderen onderhouden.
  • Ieder mens geeft op elk moment richting aan zijn leven. Ook al is hij zich daar niet altijd van bewust. De vrijheid en verantwoordelijkheid van mensen ligt in de manier waarop wij over onszelf, anderen en gebeurtenissen denken. We hebben keuzes en kunnen altijd anders.
  • Ieder mens vormt een ondeelbaar geheel in denken, voelen en handelen. Ons lichaam en onze geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
  • Ieder mens is zoals hij is, goed genoeg. Altijd in ontwikkeling maar altijd goed genoeg. Juist onze onvolmaaktheid stimuleert ons tot ontwikkeling.
  • Bemoediging werkt als smeerolie in sociale relaties: het werkt preventief en ondersteunt zelfregulerende krachten van de mens. het helpt minderwaardigheidsgevoelens uit de weg te ruimen en een sterker gevoel ‘erbij te horen’ te ontwikkelen.

Over de hele wereld zijn Individual psychologen, counselors, en pedagogen werkzaam, met name in Noord Amerika, Europa en het Midden-Oosten. Als internationale gemeenschap treffen zij elkaar onder meer bij het 'summer institute ICASSI' waar kennis en ervaring wordt gedeeld. Iedereen die meer wil leren en ervaren van Adlers benadering kan aan deze sumerschool deelnemen. Je hoeft daarvoor dus geen hulpverlener te zijn. Zie: www.icassi.net