Animare

Deze websitie wordt binnenkort vervangen door een nieuwe. 
Excuses voor de storende tekens in de tekst, ze zijn helaas niet weg te halen.

Animare betekent 'bezielen' of anders gezegd: 'van een hart voorzien', 'tot leven wekken'. Animare verwijst zo naar het doel van het centrum: mensen in beweging brengen. Mensen begeleiden bij het (her)vinden van de kracht in zichzelf, het plezier in hun dagelijks werk en in hun relaties met andere mensen.

We doen dit door het begeleiden van (jong) volwassenen en van ouders. Maar ook door het geven van workshops, (groeps)trainingen en advies aan particulieren en aan (teams van) professionals, bijvoorbeeld binnen het onderwijs en de kinderopvang. zorg en welzijnsinstellingen.

Centrum Animare wil mensen met moed bezielen. Iedereen heeft op zijn tijd moed nodig. Niet om te doen wat je goed kunt en gemakkelijk doet. Wel om te doen wat je lastig vindt of waar je tegen op ziet. Wie heeft niet ervaren dat uitstellen en vermijden onze taak juist groter en moeilijker maakt dan hij  is? Het vergt moed iets anders te doen dan je gewend bent of waar je bang voor bent.

De Levensbloem  vormt het logo van het centrum. De levensbloem bestaat uit allemaal kleine bloemen die onderling met elkaar verbonden zijn.

Het logo verbeeldt het basis principe dat ten grondslag ligt aan de aanpak van Animare: mensen zijn sociale wezens. We zijn als mensen, hoewel allemaal individuen, op samenwerking met elkaar aangewezen en onderling met elkaar verbonden. Alleen in de omgang met andere mensen ontwikkelen wij onszelf als mens en onze kwaliteiten. Door op een vriendelijke, respectvolle manier met elkaar samen te wonen, leven en werken ervaren we niet alleen verbondenheid maar ook voldoening, liefde en waardering.

Pauline_Hofstra_klein

 

Pauline Hofstra is psycholoog en enthousiast trainer en heeft het centrum in 2005 opgericht. Zij heeft ruime ervaring als psycholoog/counselor en als docent in het middelbaar en hoger beroeps onderwijs.