Van Harte Leven!

Deze website wordt binnenkort vervangen door een nieuwe.
Door een verouderd systeem bevatten sommige teksten storende tekens die helaas niet meer weg te halen zijn. Excuses voor het ongemak.

Mensen in beweging brengen zodat ze zichzelf als 'heel' en 'genoeg' ervaren en weer van harte durven te leven. Dat is wat Animare wil bereiken! Hoe? Door mensen te leren hoe zij zich minder afhankelijk van anderen kunnen maken en zich autonoom kunnen gedragen. Door hen te helpen moediger te worden en zichzelf en anderen te bemoedigen.

Moed verwijst naar de houding waarmee wordt omgegaan met wat als gevaarlijk, moeilijk, pijnlijk wordt ervaren en is tegengesteld aan vermijden. Je hebt moed nodig om je eigen pijnlijke emoties, je eigen gedachten en gedrag te onderzoeken.

Moed vormt de brug tussen willen en doen. Moedig handelen betekent dat je doet waar je bang voor bent met respect voor jezelf en de ander. Voor de één betekent dit 'opstaan en zeggen wat ik denk', een ander handelt moedig door 'te gaan zitten en te luisteren'. Moedig handelen versterkt je gevoel van eigen waarde. Het laat je ervaren dat je erbij hoort, dat je er toe doet en altijd wat kunt doen. Het helpt je op een positieve en realistische manier naar jezelf, anderen en situaties te kijken.

Moedige mensen durven te leven.

Moedige mensen zien in de omgang met de buitenwereld hun eigen angsten onder ogen maar weten daar boven uit te stijgen. Ze laten zich niet leiden door hun angst en doen wat nodig is.

Ontwikkel de moed onvolmaakt te zijn!

Moedige mensen halen bij zichzelf en anderen het beste naar boven omdat ze weten dat je alleen kunt bouwen op wat er wel is en niet op wat er niet is.

Moedige mensen zijn in staat hun eigen leven richting te geven en stimuleren anderen datzelfde te doen. Maar altijd op een manier die constructief bijdraagt aan het grotere geheel. Of dat nu de relatie met je partner, je kinderen, je collega's, je buren, kennissen en vrienden betreft.

Moed is naast liefde de belangrijkste levenskracht
die wij mensen nodig hebben.